فرایند های کاری

1397/8/9 0:0

فرایند ثبت عنوان پایان نامه

فرایند تصویب طرح پژوهشی

فرایند تصویب پایان نامه

فرایند دفاع از پایان نامه

فرایند فارغ التحصیلی و تسویه حساب دانشجویان

فرایند انتقال و میهمانی دانشجویان

فرایند ارتقا سالانه اساتید

کلمات کلیدی:
فرایند.کاری     دانشکده.دندانپزشکی     دانشجویان        
تعداد بازدید:   ۲۱۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >