فرایند های کاری

1396/8/9 0:0

فرایند ثبت عنوان پایان نامه

فرایند تصویب طرح پژوهشی

فرایند تصویب پایان نامه

فرایند دفاع از پایان نامه

فرایند فارغ التحصیلی و تسویه حساب دانشجویان

فرایند انتقال و میهمانی دانشجویان


   
تعداد بازدید:   ۱۵۹

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >