بیماری.لثه

1

18 آبان 1397
معرفی بخش بیماری های لثه

 

10 آبان 1395
بیماری های لثه
بیماری لثه مربوط به التهاب لثه ها است که این التهاب می تواند به تدریج پیشرفت کرده و استخوان اطراف دندان که وظیفه نگه داشتن دندان را در محل بر عهده دارد، تحت تاثیر قرار دهد. این التهاب لثه در نتیجه عملکرد باکتری های موجود در پلاک دندان که یک سطح بی رنگ و چس ...

 
1
< >