ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.راديولوژي دندان, فک و صورت نظری 2

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1
 تعداد بازدید:   ۱۱۲


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 راديولو‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍زي نظري 2 دکتر رها حيرت 24/15 kB دانلود
2 طرح درس رادیولوژی نظری 2 دکتر رها حيرت 22/90 kB دانلود
3 رادیولوژی نظری 2 دکتر محمد قاسمی 23/49 kB دانلود
4 رادیولوژی نظری 2 دکتر محمد قاسمی 23/48 kB دانلود
5 تایم تیبل رادیولوژی نظری دو دکتر محمد قاسمی 14/41 kB
1
      
< >