ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.آسیب شناسی دهان، فک و صورت عملی 1

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1
 تعداد بازدید:   ۱۴۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 Lichen planus دکتر صدیقه خیراندیش 19/02 MB دانلود
2 CEOT \ Myxoma دکتر صدیقه خیراندیش 1/45 MB دانلود
3 COC\AOT دکتر صدیقه خیراندیش 3/31 MB دانلود
4 OKC دکتر صدیقه خیراندیش 846/01 kB دانلود
5 osteomyelitis دکتر صدیقه خیراندیش 1/17 MB دانلود
6 برنامه آموزشی کلاسهای آسیب شناسی عملی 1 دکتر صدیقه خیراندیش 101/09 kB دانلود
7 log book دکتر صدیقه خیراندیش 420/95 kB دانلود
8 طرح درس آسیب شناسی عملی 1 دکتر صدیقه خیراندیش 155/28 kB دانلود
1
      
< >