ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.دندانپزشکی تشخیصی 2

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱۳۷


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 ضایعات زخمی دهان دكتر ساره بهمنش 2/07 MB دانلود
2 odontogenic cysts دکتر صدیقه خیراندیش 3/88 MB دانلود
3 طرح درس دندانپزشکی تشخیصی 2 دکتر صدیقه خیراندیش 265/63 kB دانلود
4 odontogenic tumor دکتر صدیقه خیراندیش 7/84 MB دانلود
5 طرح درس تشخیصی2 دكتر محمد آخوندزاده 103/55 kB دانلود
6 بس دکتر صدیقه خیراندیش ----
7 بیماری های پوستی مخاطی دکتر صدیقه خیراندیش 6/01 MB دانلود
8 طرح درس دندانپزشکی تشخیصی 2 دكتر ساره بهمنش 221/65 kB دانلود
1
      
< >