ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.دندانپزشکی تشخیصی 4

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1
 تعداد بازدید:   ۹۸


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس دندانپزشکی تشخیصی 4 دکتر صدیقه خیراندیش 261/75 kB دانلود
2 بیماری های استخوان دکتر صدیقه خیراندیش 11/73 MB دانلود
3 تایم تیبل تشخیص نظری 4 دکتر محمد قاسمی 13/60 kB دانلود
1
      
< >