ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.دندانپزشکی تشخیصی 6

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1
 تعداد بازدید:   ۳۷


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس دندانپزشکی تشخیصی 6 دکتر صدیقه خیراندیش 242/75 kB دانلود
2 Developmental Defects دکتر صدیقه خیراندیش 5/27 MB دانلود
3 برنامه درس تشخیصی 6 دکتر صدیقه خیراندیش 15/22 kB دانلود
1
      
< >