دروس ارایه شده توسط  دکتر سحر حدادپور  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  ارتودانتيكس نظري 1
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  ارتودانتیکس عملی 2
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  ارتودانتیکس نظری 2
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  ارتودانتیکس عملی 3
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  ارتودانتیکس نظری 3
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  ارتودانتیکس عملی 4
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,

< >