فراخوان انتخاب پژوهشگر و فناور برگزیده دانشگاه 1397

21 آبان 1397

پژوهشگران و فناوران فرهیخته

با سلام

احتراما متقاضیان عزیز میتوانند جهت شرکت در انتخاب پژوهشگر و یا فناور برگزیده فایل های مربوطه را از زیر دانلود کرده، پر کنند و بر اساس نوع شرکت در رقابت به دانشکده، معاونت تحقیقات و یا کمیته تحقیقات دانشجویی ارائه کنند.

 

1. چک لیست

2. چک لیست امتیاز دهی

3. آئين نامه اجرائي محاسبه امتيازات پژوهشي (اعضای هیات علمی و کارکنان)

4. راهنما و آیین نامه امتیازات (دانشجویی)

5. راهنمای امتیازات انتخاب فناور برگزیده

 

 

 

 

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.