ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر رها حيرت  

     
سمت: عضو هیات علمی گروه رادیولوژی دهان ، فک و صورت
دکترای حرفه ای: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکترای تخصصی رادیولوژی دهان، فک و صورت:دانشگاه علوم پزشکی شیراز 


   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۱

< >