معرفي شوراي آموزشي

1396/8/13 0:0

 

معرفي شوراي آموزشي

اين شورا جهت رسيدگي به مسائل آموزشي دانشكده تشكيل مي گردد.                                                                       

 

اعضاي شورا آموزشي

1- رئيس دانشكده

2- معاون آموزشي

3- مدير گروههاي كليه گروه آموزشي دانشكده

4- كارشناسان آموزش دانشكده


   
تعداد بازدید:   ۱۴۹

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >