نقشه سایت دانشکده دندانپزشکی
Skip Navigation Links.
صفحه نخست
Collapse حوزه ریاستحوزه ریاست
معرفي رياست دانشكده
چارت سازمانی
Collapse درباره مادرباره ما
تاريخچه دانشكده دندانپزشکی
درباره دندانپزشکی
Collapse معاونين و مسئولينمعاونين و مسئولين
معاون آموزشي
معاون پژوهشی
مسئول توسعه آموزش پزشکی
Collapse معاونت آموزشیمعاونت آموزشی
معاون آموزشی
شرح وظایف
Collapse شوراي آموزشيشوراي آموزشي
اعضاي شورای آموزشي
برنامه نیمسال تحصیلی
Collapse آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرم‌هاآئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرم‌ها
اساتید
دانشجویان
برنامه ارائه دروس 12 ترم
Collapse گروه های آموزشیگروه های آموزشی
Collapse آسیب شناسی دهان، فک و صورتآسیب شناسی دهان، فک و صورت
معرفی بخش و اعضای گروه
سر فصل دروس
Collapse ارتودنسیارتودنسی
معرفی بخش و اعضای گروه
سر فصل دروس
Collapse بیماری های دهان، فک و صورتبیماری های دهان، فک و صورت
معرفی بخش و اعضای گروه
سر فصل دروس
Collapse بیماری های لثه (پریودنتیکس)بیماری های لثه (پریودنتیکس)
معرفی بخش و اعضای گروه
سر فصل دروس
Collapse پروتزهای دندانیپروتزهای دندانی
معرفی بخش و اعضای گروه
سر فصل دروس
Collapse دندانپزشکی ترمیمی دندانپزشکی ترمیمی
معرفی بخش و اعضای گروه
سر فصل دروس
Collapse جراحی دهان، فک و صورتجراحی دهان، فک و صورت
معرفی بخش و اعضای گروه
سر فصل دروس
Collapse درمان ریشه (اندودنتیکس)درمان ریشه (اندودنتیکس)
معرفی بخش و اعضای گروه
سر فصل دروس
Collapse دندانپزشکی کودکاندندانپزشکی کودکان
معرفی بخش و اعضای گروه
سرفصل دروس
Collapse رادیولوژی دهان، فک و صورترادیولوژی دهان، فک و صورت
معرفی بخش و اعضای گروه
سر فصل دروس
Collapse معاونت پژوهشیمعاونت پژوهشی
معاون پژوهشی
Collapse شورای پژوهشیشورای پژوهشی
شرح وظایف
اعضای شورای پژوهشی
مصوبات
پایان نامه
آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرم‌ها
راهنمای سامانه پژوهشیار
Collapse توسعه آموزش پزشکی(EDO)توسعه آموزش پزشکی(EDO)
مسئول دفتر
آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرم‌ها
راهنمای تکمیل فرم طرح درس
اساتيد دانشكده
سر فصل دروس
Collapse دانشجویاندانشجویان
اسامی دانشجویان
دانشجویان ممتاز
انتخاب واحد
سیستم اتوماسیون تغذیه
طرح درس و اسلاید تدریس
لینک های مفید
دانستنی های دندانپزشکی
Collapse کتابخانه الکترونیککتابخانه الکترونیک
مطالب آموزشی
مجلات ایرانی
گالری تصاویر
انتقادات و پیشنهادات
تماس با ما
< >