تقویم پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در سال 1400

1399/12/5 0:0

 

 

ردیف

عنوان جلسه

تاریخ برگزاری

1

شورای پژوهشی

23/01/1400

2

شورای پژوهشی

27/02/1400

3

شورای پژوهشی

24/03/1400

4

شورای پژوهشی

21/04/1400

5

شورای پژوهشی

08/06/1400

6

شورای پژوهشی

10/07/1400

7

شورای پژوهشی

10/08/1400

8

شورای پژوهشی

08/09/1400

9

شورای پژوهشی

13/10/1400

10

شورای پژوهشی

11/11/1400

11

شورای پژوهشی

02/12/1400

کلمات کلیدی:
تقویم     پژوهشی     1400    

تاریخ بروز رسانی:   5 اسفند 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >