معرفی دندانپزشکی

1397/8/18 0:0

 

مقطع: دکترای حرفه ای  

دوره دندانپزشكي در مقطع دكتراي عمومي ( ،(Doctor of Dental Surgery- DDS يكي از دوره هاي مصوب نظام آموزش عالي در  ايران است كه به اعطای مدرك دانشگاهي دکترای حرفه ای مي انجامد. اين دوره مجموعه اي هماهنگ از فعاليت هاي آموزش نظري، كارگاهي، عملي، كارآموزي، كارورزي، عرصه جامعه و تحقيقاتي است.

 

 

 

 

هدف:

هدف از اجراي برنامه های آموزشی در دوره دكتري عمومي دندانپزشكي، تربيت دندانپزشكان عمومي شايسته اي است كه داراي مباني قوي علمي، مهارتهاي مناسب درماني، توانايي آموزش بهداشت و پيشگيري از بيماريهاي دهان و دندان و كارآيي لازم براي انجام پژوهش هاي حين و پس از تحصيل بوده و قادر به ارائه ی خدمات كيفي مناسب درماني و پيشگيري در نظام ارائه ی خدمات بهداشتي درماني كشوری باشند.

 

 
طول دوره و شكل نظام:

طول دوره ی دكتراي عمومي دندانپزشكي 6 سال است. دروس این دوره در سه بخش دروس عمومي، دروس علوم پايه و دروس اختصاصي  و در دو مرحله زير ارائه مي شوند:

 

 مرحله اول: دوره علوم پايه

 طول اين دوره 2 سال مي باشد و دانشجويان در اين دوره دروس عمومي، علوم پايه و برخي دروس اختصاصي را بصورت نظري، عملي و نظري -عملي در كلاس و آزمايشگاه مي گذرانند.

 

مرحله دوم: دوره دروس اختصاصي

 طول اين دوره 4 سال مي باشد و دانشجويان در اين دوره دروس اختصاصي را بصورت نظري، عملي و نظري- عملي در كلاس، آزمايشگاه، پره كلينيك، كلينيك هاي دندانپزشكي، بخشهاي بيمارستاني و مراكز بهداشتي درماني مي گذرانند. شرط ورود به مرحله ی دوم، قبولي در امتحان جامع علوم پايه دندانپزشكي است و شرط فراغت از تحصيل، گذراندن كليه ی واحدهاي درسي و دفاع از رساله در پايان مرحله ی دوم مي باشد.

 

واحدهاي درسي: 

كل واحدهاي درسي اين دوره 217 واحد و به شرح زير مي باشد.
1- دروس عمومي 24 واحد
2- دروس علوم پايه 39 واحد
3- دروس اختصاصي اجباري 139 واحد
4- دروس اختصاصي اختياري 15 واحد (از 35 واحد موجود ) 

 

کلمات کلیدی:
معرفی     دانشکده.دندانپزشکی     بوشهر    

تاریخ بروز رسانی:   19 آبان 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >