وظایف شوراي پژوهشي دانشكده دندانپزشکی

1397/7/29 0:0

وظایف شوراي پژوهشي دانشكده دندانپزشکی

وظايف شوراي پژوهشي دانشكده، به شرح زير است :

  - بررسي و تصويب طرح هاي پژوهشي ارسالي از سوی گروه هاي آموزشی دانشكده و ارائه آن به حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه

  - تدوين سياست هاي پژوهشي دانشكده، باتوجه به خط مشي پژوهشي دانشگاه

  - مطالعه و پيشنهاد راهكارهاي ايجاد انگيزه و علاقه در اعضاي هیات علمي دانشكده جهت فعال نمودن پژوهش

  - بررسي توان پژوهشي دانشكده بر اساس معيارهاي دانشگاه و انعکاس آن به معاونت پژوهشي دانشگاه

  - بررسي نظرات گروه هاي آموزشي دانشكده در مورد اولويت هاي تحقيقاتي و ارائه آن به معاونت پژوهشي دانشگاه

  - فراهم نمودن امکانات ضروری جهت انجام پژوهش هاي بين گروهی

  - فراهم نمودن امكانات و تسهيلات لازم جهت مجريان طرح هاي تحقيقاتي در روند اجراي طرح

  - تنظيم گزارش ساليانه فعاليت هاي پژوهشي دانشكده و معرفي پژوهشگران ممتاز به حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه

  - اطلاع رسانی در زمینه دستورالعمل ها و مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه

 

برگزاری جلسات

جلسات شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی بوشهر، یک بار در ماه تشکیل می شود.

*در موارد خاص و بنا به ضرورت می توان تعداد جلسات شورا را افزایش داد.

 

ارائه گزارش

مصوبات شوراي پژوهشي دانشكده طي صورتجلسه اي به امضای شركت كنندگان حاضر در جلسه رسيده و يک نسخه از آن جهت استحضار، به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال می گردد.

کلمات کلیدی:
وظایف     شورای.پژوهشی     دانشکده.دندانپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   5 اسفند 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >