آیین نامه ها، دستورالعمل ها و فرم های دفتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDO)

1397/8/15 0:0

 

آیین نامه ها، دستورالعمل ها و فرم های دفتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDO)

1- فرم طرح درس - واحدهای نظری

2- فرم طرح درس - واحد های عملی

3-  فرم فعالیت های سالیانه اعضای هیات علمی

4- شرح وظایف عضو هیات علمی EDC

5- اساسنامه دفاتر توسعه آموزش علوم پزشکی (EDO)

6- آیین نامه شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC)

7- دستورالعمل ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضا هیات علمی

8- فرم طرح درس  (ترکیبی-مجازی)

9-آئین نامه دانشجویان استعدادهای درخشان

10- اصلاحیه شیوه نامه پذیرش و ثبت نام دانشجویان استعداد درخشان در دوره کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی


 

 

 

کلمات کلیدی:
آیین.نامه     دستورالعمل     فرم     توسعه.آموزش    

تاریخ بروز رسانی:   24 دی 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >