وظایف معاونت آموزشی

1396/8/13 0:0

شرح وظایف معاونت آموزشی دانشکده دندانپزشکی

1. کلیه امور مربوط به دانشجویان (دکتری عمومی، دوره های تکمیلی) شامل نیاز سنجی های آموزشی

2. برنامه ریزی کلاس ها، امتحانات، روتیشن ها، برگزاری آزمون های دانشجویان و آزمون جامع علوم پایه

3. هماهنگی با گروه های آموزشی داخل دانشکده و سایر دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

4. هماهنگی و برقراری ارتباط با معاونت آموزشی دانشگاه

5. محاسبه کمیت آموزشی اعضای هیات علمی جهت امر ارتقاء

6. نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی و اجرای اهداف آموزشی و برنامه ریزی های مبتنی بر نقشه علمی دانشگاه academic governance)(

7. توسعه نظام آموزشی با رویکرد سلامت نگر

8. توسعه منابع انسانی فعال در حوزه آموزش

9. توسعه قطب های آموزشی، ایجاد محیط آموزش راهبردی

10. جذب منابع مالی و افزایش اعتبارات آموزشی

11. توسعه همکاری ها و ارتباطات بین المللی

12. ارزشیابی فعالیت ها و فر آیند های آموزشی و ارتباط تنگاتنگ با دفتر توسعه آموزش (EDO)

کلمات کلیدی:
وظایف     آموزشی    

تاریخ بروز رسانی:   4 اسفند 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >