اعضای شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی

1397/8/11 0:0

اعضای شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی

                               

دکتر صدیقه خیراندیش

 نماینده پژوهشی گروه  بخش آسیب شناسی دهان، فک و صورت

 دکتر علیرضا جعفری

 معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی و نماینده پژوهشی گروه پروتزهای دندانی

دکتر سید عمار بصری
 
نماینده پژوهشی گروه پریودونتولوژی

 دکتر فاطمه درویشی

 نماینده پژوهشی گروه ترمیمی

دکتر امین فرجود

نماینده پژوهشی گروه ارتودنتیکس

دکتر محمد آخوندزاده

نماینده پژوهشی گروه بیماری های دهان، فک و صورت

دکتر میلاد پروین

نماینده پژوهشی گروه جراحی دهان، فک و صورت

دکتر دردانه غفاری پور

نماینده پژوهشی گروه  دندانپزشکی کودکان

دکتر نرگس آریا

نماینده پژوهشی گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت

دکتر مینا سید حبشی

نماینده پژوهشی گروه اندودانتیکس

 

کلمات کلیدی:
اعضا     شورای.پژوهشی     دانشکده.دندانپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   9 اسفند 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >