فرم های دفاع از پایان نامه

1397/8/9 0:0

مدارک مورد نیاز جهت دفاع از پایان نامه دانشجویان

مدارک مورد نیاز قبل از دفاع

فرم چکیده پایان نامه

فرم تعهد رعایت اصول اخلاقی

فرم مجوز دفاع از پایان نامه

فرم معرفی نامه از استاد راهنما

فرم تایید تحویل پایان نامه

مدارک مورد نیاز بعد از دفاع

فرم ارزیابی پایان نامه دانشجویان

فرم تایید اصلاحات پایان نامه

فرم تایید دریافت نسخه صحافی شده پایان نامه

 

کلمات کلیدی:
فرم     دفاع     پایان     نامه     دندانپزشکی     دانشجویان    

تاریخ بروز رسانی:   23 بهمن 1398

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >