مصوبات شورای پژوهشی دانشکده

1397/7/21 0:0

       مصوبات شورای پژوهشی مردادماه 1399/05/11

مصوبات شورای پژوهشی مورخ 1399/03/19

   مصوبات شورای پژوهشی مورخ 1398/12/28

مصوبات شورای پژوهشی مورخ  1398/2/10

مصوبات شورای پژوهشی مورخ  1397/11/8

 

مصوبات شورای پژوهشی مورخ  1397/10/25

 

مصوبات شورای پژوهشی مورخ  1397/9/21

مصوبات شورای پژوهشی مورخ1397/07/09

مصوبات شورای پژوهشی مورخ1397/03/07

        مصوبات شورای پژوهشی مورخ1396/12/21

مصوبات شورای پژوهشی مورخ1396/11/24

مصوبات شورای پژوهشی مورخ1396/10/18

مصوبات شورای پژوهشی مورخ1396/8/29

مصوبات شورای پژوهشی مورخ1396/7/23

مصوبات شورای پژوهشی مورخ1396/4/18

مصوبات شورای پژوهشی مورخ1396/1/28

  مصوبات شورای پژوهشی مورخ1395/12/9 

مصوبات شورای پژوهشی مورخ1395/10/7 

مصوبات شورای پژوهشی مورخ  1395/9/2

مصوبات شورای پژوهشی مورخ1395/7/14

 

کلمات کلیدی:
مصوبات     شورای.پژوهشی     دانشکده.دندانپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   11 شهريور 1399

تعداد بازدید:   ۱۴

 


چاپ | فايل متن | ارسال به ايميل
< >