فرایند های کاری

1397/8/9 0:0

فرایند ثبت عنوان پایان نامه

فرایند تصویب طرح پژوهشی

فرایند تصویب پایان نامه

فرایند دفاع از پایان نامه

فرایند فارغ التحصیلی و تسویه حساب دانشجویان

فرایند  میهمانی دانشجویان

فرایند ارتقا سالانه اساتید

فرایند درخواست مرخصی توسط دانشجو

فرایند اعلام نمرات

فرایند تطبیق واحد

کلاس آنلاین

گواهی اشتغال به تحصیل

 

کلمات کلیدی:
فرایند.کاری     دانشکده.دندانپزشکی     دانشجویان        

تاریخ بروز رسانی:   12 اسفند 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >