معرفی بخش جراحی

1397/8/18 0:0

جراحی دهان، فک و صورت

جراحی دهان ، فک و صورت رشته ای از دندانپزشکی است که در آن جراحی های متنوعی در یک محدوده مشخص آناتومیک - سر و گردن - انجام می پذیرد و شامل تشخیص، ارزیابی و درمان های لازم در محدوده دهان، فک ها و صورت و اعضا مربوطه می باشد. درمان ها به دو صورت سرپایی و بستری انجام می شود.تخصص جراحی دهان ، فک و صورت از رشته های تخصصی دندانپزشکی است که در ایران پس از فارغ التحصیلی از رشته دندانپزشکی عمومی و شرکت در آزمون های مربوطه به مدت 5 سال ادامه می یابد.

موارد آموزشی شامل جراحی های داخل دهانی کوچک (مینور)، جراحی اسیب های ترافیکی( تروما) ، جراحی عفونت های فک و صورت، جراحی ترمیمی و زیبایی فک و صورت و جمجمه و گردن، جراحی تومور ها و کیست های خوش و بدخیم فک و صورت و گردن، جراحی نواقص مادرزادی و اکتسابی مثل شکاف کام و لب یک طرفه و دو طرفه، و جراحی هایی ک در ناحیه دهان، فک، صورت، جمجمه و گردن قابل انجام میباشد. جراحی پیوند صورت نیز به محوریت جراحان فک و صورت انجام میشود. چهار فلوشیپ فوق تخصصی نیز دارد ک شامل جراحی کنسر دهان فک و صورت، جراحی فک و صورت کودکان، جراحی تروما فک و صورت و جراحی ترمیمی فک و صورت، میباشد.

کلمات کلیدی:
معرفی     بخش.جراحی     دانشکده.دندانپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   19 آبان 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >