اعضا هیات علمی گروه دندانپزشکی کودکان

1397/7/30 0:0

گروه دندانپزشکی کودکان

   مدیرگروه: دکتر سیما جوکار

     اعضاء هیئت علمی:

       1. دکتر معصومه صالحی

       2. دکتر دردانه غفاری پور

کلمات کلیدی:
    اعضا     هیات.علمی     دندانپزشکی.کودکان        

تاریخ بروز رسانی:   10 دی 1399

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >