معرفی بخش آسیب شناسی دهان، فک و صورت

1397/7/8 0:0

آسیب شناسی دهان، فک و صورت

آسیب شناسی(پاتولوژی) به مفهوم مطالعه بیماری با روش علمی می باشد. پاتولوژی یک پل ارتباطی میان علوم پایه و علوم بالینی پزشکی بوده و به مطالعه تغییراتی در ساختمان و عملکرد بدن (در سطح سلولی-مولکولی، بافت و اندام ها)می پردازد که موجب ایجاد بیماری یا بر اثر بیماری ایجاد می شود. در پاتولوژی جهت دستیابی به این هدف از تکنیک های مختلف مولکولی، میکروبیولوژیک، ایمونولوژیک و مورفولوژیک استفاده می شود تا چرایی و چگونگی بیماری توضیح داده شود.

کلمات کلیدی:
معرفی     بخش     آسیب.شناسی.دهان    

تاریخ بروز رسانی:   11 اسفند 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >