بررسی تاثیر روش های استریل سازی گرم و سرد بر تغییرات نیرو و آزادسازی یون نیکل از فنرهای بسته نیکل تیتانیوم

1396/7/30 0:0

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر روش های استریل سازی گرم و سرد بر تغییرات نیرو و آزادسازی یون نیکل از فنرهای بسته نیکل تیتانیوم

دانشجویان: زهرا آقایاری - مریم اسدیان

استاد راهنما: دکتر سمیه حیدری

استاد مشاور: دکتر محمد عبدالهی

تاریخ دفاع: 1396/6/26

چکیده پایان نامه:

                                            

 

 


تاریخ بروز رسانی:   14 بهمن 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >