بررسی الگوی نهفتگی دندان مولر سوم ماگزیلا و مندیبل در نمای پانورامیک و ارتباط آن با پوسیدگی های دیستالی دندان مولر دوم درمراجعه کنندگان به کلینیک دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بین سالهای1395-1392

1396/8/6 0:0

عنوان پایان نامه: بررسی الگوی نهفتگی دندان مولر سوم ماگزیلا و مندیبل در نمای پانورامیک و ارتباط آن با پوسیدگی های دیستالی دندان مولر دوم درمراجعه کنندگان به کلینیک دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بین سالهای1395-1392

دانشجو: فرزاد عزیزیان

استاد راهنما: دکتر رها حیرت

استاد مشاور: دکتر نیلوفر معتمد

تاریخ دفاع: 1396/5/10

چکیده پایان نامه:

                                            


تاریخ بروز رسانی:   14 بهمن 1398

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >