بررسی تغییرات کمی دانسیته استخوان اطراف ایمپلنت های دندانی به روش دیجیتال ساب ترکشن از زمان جایگذاری تا 6 ماه بعد از آن در شهر بوشهر درسال 97-1396

1397/7/24 0:0

عنوان پایان نامه:بررسی تغییرات کمی دانسیته استخوان اطراف ایمپلنت های دندانی به روش دیجیتال ساب ترکشن از زمان جایگذاری تا 6 ماه بعد از آن در شهر بوشهر درسال 97-1396

دانشجو: پروین رزم آور، مژده نوروزی

استاد راهنما: دکتر نرگس آریا

استاد مشاور: دکتر سامان محمدزاده

تاریخ دفاع:1397/6/13

چکیده پایان نامه:

                                           


تاریخ بروز رسانی:   14 بهمن 1398

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >