مقایسه‌ی رادیوگرافی دیجیتال PSP و خودظهور در تعیین طول کارکرد کانال ریشه‌ی دندان

1397/7/24 0:0

عنوان پایان نامه: مقایسه‌ی رادیوگرافی دیجیتال PSP و خودظهور در تعیین طول کارکرد کانال ریشه‌ی دندان

دانشجویان: علی حراقی، امیر کاویانی

استاد راهنما: دکتر محمد قاسمی

استاد مشاور: دکتر حسین محمودی زاده، دکتر رها حیرت

تاریخ دفاع:1397/6/18

چکیده پایان نامه:

                                           


تاریخ بروز رسانی:   14 بهمن 1398

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >