گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت

1397/8/14 0:0

چک لیست امتحان رادیولوژی عملی 1

چک لیست امتحان رادیولوژی عملی 2

چک لیست امتحان رادیولوژی عملی 3

لاگ بوک رادیو لوژی عملی1

لاگ بوک رادیولوژی عملی 2

لاگ بوک رادیولوژی عملی3


تاریخ بروز رسانی:   5 اسفند 1399

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >