تعریف منتورینگ

1399/10/16 0:0

دفتر منتورینگ زیرمجموعه‌ای از دفتر توسعه آموزش دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است که با هدف راهنمایی دانشجویان و پشتیبانی از آنان در دوره‌ی دندانپزشکی عمومی شکل گرفته است و حیطه حمایت تحصیلی و روحی_اجتماعی را در برمی گیرد.

ارکان برنامه منتورینگ به شرح زیر می باشد:

1. مدیر دفتر منتورینگ

2.کارگروه دانشجویی منتورینگ

3. دبیر دانشجویی دفتر منتورینگ

4. منتورها:

  •منتور بالینی

  •منتور پیش بالینی

  •منتور علوم پایه

کلمات کلیدی:
منتور     دندانپزشکی     بوشهر    

تاریخ بروز رسانی:   16 دی 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >