فعالیت

1399/10/16 0:0

1. گزارش سومین جلسه انجمن علمی

2. گزارش دومین جلسه انجمن علمی

3. گزارش اولین جلسه انجمن علمی

4. گزارش عملکرد نیمسال 991

5. برگزاری وبینار گذر از علوم پایه

6. برگزاری وبینار " کنترل عفونت در دندانپزشکی با نگاهی ویژه به کووید 19"  با تدریس: دکتر علیرضا جعفری، مورخ 1399/10/12

7. برگزاری وبینار "چالش ها و مسائل کلینیک و علوم پایه دندانپزشکی"


تاریخ بروز رسانی:   8 خرداد 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >