فعالیت

1399/10/16 0:0

1. گزارش سومین جلسه انجمن علمی

2. گزارش دومین جلسه انجمن علمی

3. گزارش اولین جلسه انجمن علمی

4. گزارش عملکرد نیمسال 991

2. برگزاری وبینار گذر از علوم پایه

3. برگزاری وبینار " کنترل عفونت در دندانپزشکی با نگاهی ویژه به کووید 19"  با تدریس: دکتر علیرضا جعفری، مورخ 1399/10/12


تاریخ بروز رسانی:   20 ارديبهشت 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >