بررسی رابطه سلامت دهان با اختلالات شناختی در سالمندان شهر بوشهر

1399/11/25 0:0

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه سلامت دهان با اختلالات شناختی در سالمندان شهر بوشهر

دانشجو: بهرنگ پورخان

استاد راهنمای اول: دکتر صدیقه خیراندش                        استاد راهنمای دوم: دکتر اکرم فرهادی

استاد مشاور: دکتر مرضیه محمودی

تاریخ دفاع: 1399/11/06

کلمات کلیدی:
چکیده     پایان.نامه     آسیب.شناسی    

تاریخ بروز رسانی:   25 بهمن 1399

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >