بررسی آگاهی دندانپزشکان شهر بوشهر از علت ها و درمان های بوی بد دهان در سال 1397

1399/11/29 0:0

عنوان پایان نامه:

" بررسی آگاهی دندانپزشکان شهر بوشهر از علت ها و درمان های بوی بد دهان در سال 1397 "

دانشجو: یاسمن دهقائدی

استاد راهنما: دکتر صدیقه خیراندیش

استاد مشاور: دکتر کامران میرزایی

تاریخ دفاع:1398/12/06

کلمات کلیدی:
چکیده     پایان.نامه    

تاریخ بروز رسانی:   29 بهمن 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >