برنامه استراتژیک دانشکده دندانپزشکی

1398/9/9 0:0

 

 

چشم انداز:

ارتقاء جایگاه دانشکده دندانپزشکی جهت سرآمدی در آموزش، پژوهش، نوآوری، مدیریت و ارائه خدمات با کیفیت سلامت دهان و دندان در عرصه های ملی و منطقه ای

مأموریت:

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، نقش کلیدی در ارتقاء سلامت دهان و دندان، از طریق آموزش، پژوهش، نوآوری و ارائه خدمات جامع دندانپزشکی، ایفاء می‌نماید و از طریق توسعه پایه های دانشی سلامت دهان و دندان، تربیت نیروی انسانی مورد نیاز نظام سلامت و مشارکت در سیاستگذاری، جایگاه علمی دانشکده را در سطح ملی و منطقه ارتقاء می‌دهد.

 

اهداف استراتژیک:

هدف استراتژیک۱ ): تربيت دندانپزشكان عمومي شايسته اي است كه داراي مباني قوي علمي، مهارتهاي مناسب درماني، توانايي آموزش بهداشت و پيشگيري از بيماريهاي دهان و دندان

استراتژی۱): ارتقاء کیفیت و توسعه آموزش با بکارگیری شیوه های نوین آموزش و تدریس

استراتژی۲): تقویت همکاری با سایر رشته های حیطه علوم پزشکی

استراتژی۳):  تربیت دانشجویان نخبه و مدیریت آن

 

هدف استراتژیک ۲): ایجاد توانمندی لازم براي انجام پژوهش هاي حين و پس از تحصيل

استراتژی۱): ارتقاء کیفیت و توسعه پژوهش(داخلی و بین المللی)

استراتژی۲): توسعه کاربری آمار و اپیدمیولوژی در علوم دندانپزشکی

استراتژی 3): توسعه تحقیقات در زمینه کاربری شیوه های آموزش پزشکی در علوم دندانپزشکی

 

هدف استراتژیک۳): توسعه قابلیت های بین المللی

استراتژی ۱): آموزشی و پژوهشی در حوزه داخلی و بین المللی

 

هدف استراتژیک۴): ارائه ی خدمات كيفي مناسب درماني و پيشگيري در نظام ارائه ی خدمات بهداشتي درماني كشوری

استراتژی ۱): توسعه و ارتقا خدمات درمانی

 

کلمات کلیدی:
استراتژیک     دندانپزشکی     بوشهر    

تاریخ بروز رسانی:   4 اسفند 1399

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >