رسالت و اهداف دانشکده دندانپزشکی

1398/10/4 0:0

 

رسالت و اهداف دانشکده دندانپزشکی بوشهر دوره دکترای حرفه ای

 

 

ماموریت دانشکده دندانپزشکی پرورش و توانمند سازی دانش آموختگانی است که بتوانند به عنوان دندانپزشک عمومی مستقلا" طبابت نموده و در راستای تامین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه، خانواده و افراد نقش خود را در نظام سلامت به نحو احسن انجام دهند.

 

الف) نقش هایی که انتظار می رود دانش آموختگان در انتهای دوره دندانپزشکی عمومی بتوانند در نظام خدمات سلامت ایفاء کنند.

1- ارائه طیف گسترده خدمات در نظام سلامت (ارتقای سلامت، پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریها به جامعه، خانواده و فرد در راستای عدالت در سلامت)

2- ارائه سطح اول خدمات سلامت به عموم مراجعین، بیماران و گروههای آسیب پذیر جامعه وارجاع آنان به سایر سطوح ارائه خدمات سلامت و در مواد لزوم مشاوره و آموزش در امور سلامت جامعه، خانواده و افراد از طریق برقراری ارتباط موثر و مستمر با مراجعین، بیماران، گروههای اجتماعی و کلیه همکاران

3- آشنایی ویژه با فوریت های دندانپزشکی به طوری که بتواند در برخورد اولیه اقدامات لازم را برای نجات جان بیماران انجام دهد و به سطوح بعدی در صورت  ارائه خدمات ارجاع نماید.

4- انجام کلیه ماموریت های محوله با حس مسئولیت پذیری در قبال سلامت جامعه و افراد به عنوان هدف اصلی وبا رعایت اصول الهی و اسلامی، مقررات کشوری و موازین اخلاق حرفه ای و با در نظرگرفتن الزامات، اولویت ها ومحدودیت های منابع جامعه و نظام سلامت، شرایط فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افراد تحت مراقبت فارغ ازهر جنس، نژاد، مذهب، قومیت، ملیت و عقیده.

5- طبابت مستقل و همراه با تبحر و پاسخگو در قبال فعالیتهای حرفه ای با رعایت کامل رفتار حرفه ای و اخلاق دندانپزشکی

6- مدیریت یا همکاری با واحدهای نظام سلامت، گروههای ارا ئه خدمات سلامت، و برنامه های

مراقبت سلامت جامعه و افراد

7-اجرا یا همکاری در پژوهشهای نظام سلامت

8- فراگیری مادام العمر متناسب با نیازهای روز و پیشرفتهای علمی در دندانپزشکی

ب)حیطه هایی که انتظار می رود دانش آموختگان در انتهای دوره دندانپزشکی عمومی در آنها توانمندی مطلوب کسب کرده باشد.

برای اجرای موثر و بهینه نقش ها و وظایف محوله لازم است که دندانپزشکان عمومی در هشت حیطه توانمند باشند.

1- حیطه ارتقای سلامت و پیشگیری از بیماریها و ایفای نقش در نظام ارائه خدمات سلامت

2- حیطه مهارت های بالینی و مهارتهای ارتباطی

3- حیطه اقدام های عملی

4- حیطه نگرش اخلاق دندانپزشکی و مسئولیت های قانونی

5- حیطه فن آوری اطلاعات سلامت 

6- حیطه علوم پایه، علوم اجتماعی، علوم بالینی و مبانی آنها 

7- حیطه انجام پژوهش در آموزش

8- حیطه ارتقای فردی و فراگیری مادام العمر

ج) ارزش های حاکم بر دوره:

آموزش دندانپز شکی عمومی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر اصول ومبانی زیر استوار است:

1- ارزش های متعالی دین مبین اسلام در زمینه کسب رضایت الهی، حفظ کرامت انسان، شرافت خدمت به انسان ها، ضرورت حفظ حیات و احیای نفوس، ارتقای سلامت وکیفیت زندگی، عدالت در سلامت اهمیت تسکین آلام دردمندان، مراعات احکام الهی و شئون انسانی، التزام به اخلاق دندانپزشکی، احترام و مراعات حقوق انسانی.  

  2- طلب علم، کفایی بودن وجوب حرفه طب، توجه و التزام به وصایای حضرت امام " ره " از جمله تاکید بر نقش سرنوشت سازدانشگاهها و دانشگاهیان بطور عام و حرفه دندانپزشکی بطور خاص، تحقق وتضمین منشورعلمی نظام مقدس جمهوری اسلامی در بیانات مقام معظم رهبری و مصادیق در آموزش دندانپزشکی.

3- تامین و تضمین اولویت ها و ضروریات تشخیص داده شده و اعلام شده از طرف نظام خدمات سلامت و داشتن انعطاف لازم برای رعایت الزامات فقهی و طراحی و تدریس مسائل مستحدثه در دنیای دندانپزشکی

د) اهداف کلان برنامه آموزشی:

- تربیت دندانپزشک فارغ التحصیلی که  دلسوز و خیرخوا بوده ومصالح بیماران را در نظر بگیرد، آگاه و دانا به علوم روز دندانپزشکی بوده و قادر  به بکار گیری بهترین روشها و شرایط علمی در جهت تامین، حفظ و ارتقاء سلامت در همه ابعاد آن باشد و با اخلاق الهی و اسلامی و رعایت شئون و اخلاق حرفه ای قادر به جلب اعتماد و وثوق مراجعیین، اطرافیان و در نتیجه جامعه باشد.

ه) فعالیت های اصلی برای دستیابی به اهداف فوق:

1- سلامت محور بودن آموزش به جای بیمار محوربودن آن

2- توجه خاص به دندانپزشکی پاسخگو و حضور دانشجویان در عرصه های بهداشتی – درمانی جامعه  

3- آموزش نقش علمی، مدیریتی و رهبری دندانپزشکی عمومی در نظام ارائه خدمات سلامت و شبکه های بهداشتی، درمانی

4- توجه خاص به مبحث اخلاق در دندانپزشکی و آموزش ارزشهای اسلامی و انسانی در طب

5- ارتقای مهارتهای ارتباطی، گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکی دقیق   

6- تقویت خلاقیت وتفکرعلمی، حل مساله ، تفکر دیر پذیری و پذیرش با استدلال، تفکر چند بعدی  ، کنجکاوی و قدرت بکارگیری تجسم، خلاقیتهای نظریه پردازی و پردازش اطلاعات و آماده سازی دانشجو برای برنامه ریزی

7- ارائه بهترین و کم ترین خدمات سلامت با استفاده از توان فکری و خلاقیت های فردی و بدون تکیه به تکنولوژی

8- جهت دادن آموزش بالینی از بستری به سرپایی واز بیمارستانها به درمانگاهها و مراکز بهداشتی – درمانی

9- آموزش مهارتهای لازم برای انجام کار گروهی

10- آموزش استدلال و قضاوت بالینی ، تفکرانتقادی همراه با خلاقیت و آموزش مدیریت هوشمندانه منابع با استفاده از طبابت مبتنی بر شواهد و پایه ریزی برنامه مراقبت و درمان با استفاده مناسب از روشهای مناسب تشخیصی و درمانی

11- آموزش انواع روش های مختلف برای ارتقای توانمند یهای فردی در حرفه دندانپزشکی و همچنین آمادگی تحصیل در مقاطع بعدی از جمله مهارتهای خود آموزی و چگونگی جستجوی مطلب در مجلات و متون دندانپزشکی

 12- اجتناب از آموزشها در سالن کنفرانس تا حد ممکن و تقویت آموزش دندانپزشکی در کنار افراد مراجعه کننده

13- دوری از رویکرد آموزشی که اتکای اصلی آن بر استفاده از دستگاه ها و تکنولوژی بوده و تفکر منطقی دندانپزشکی در حاشیه قرار دهد.

14 - گنجاندن قوانین و احکام اسلامی مر بوط به دندانپزشکی در آموزش

15- آموزش موارد قانونی در جهت آشنایی دانشجویان به حقوق قانونی مراجعین، بیمار، دندانپزشک و سایر ارائه کنندگان خدمت در نظام ارائه خدمات سلامت

16- توجه خاص به پژوهشهای کاربردی، HSR و پژوهش در آموزش

17- استفاده مناسب از فناوری اطلاعات در دندانپزشکی 

18- استفاده از روشهای نوین آموزش پزشکی 

19-آموزش جهت استفاده از تجهیزات و روشهای نوین   

 

 

 

کلمات کلیدی:
رسالت     اهداف     دندانپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   4 اسفند 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >