فرم های موردنیاز

1399/12/4 0:0

فرم های موردنیاز اعضای  هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی:

1. فرم طرح درس( ترکیبی_مجازی)

 2. آیین نامه ارتقا اعضای هیئت علمی


تاریخ بروز رسانی:   12 اسفند 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >