تقویم پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در سال 1402

1399/12/5 0:0

 

 

ردیف

عنوان جلسه

تاریخ برگزاری

1

شورای پژوهشی

22/01/1402

2

شورای پژوهشی

24/02/1402

3

شورای پژوهشی

24/03/1402

4

شورای پژوهشی

21/04/1402

5

شورای پژوهشی

08/06/1402

6

شورای پژوهشی

27/07/1402

7

شورای پژوهشی

17/08/1402

8

شورای پژوهشی

15/09/1402

9

شورای پژوهشی

14/10/1402

10

شورای پژوهشی

17/11/1402

11

شورای پژوهشی

15/12/1402

کلمات کلیدی:
تقویم.پژوهشی.1402    

تاریخ بروز رسانی:   13 شهريور 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >