اعضای انجمن علمی دانشکده دندانپزشکی

1399/12/10 0:0

اعضای انجمن علمی دانشجویی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:
اعضاء اصلی؛
۱.بابک قناعتی (دبیر)
۲.علی اکبر نعمتی
۳.نازنین جعفری
۴.نسیم پاکرفتار
۵.امیرحسین رحیمی

اعضاء علی البدل
۶.طوبی نوشادی
۷.کیمیا عطری

کلمات کلیدی:
اعضا     انجمن     علمی     دندانپزشکی     بوشهر    

تاریخ بروز رسانی:   1 دی 1400

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >