بررسی استحکام برشی باند و میزان ادهزیو باقی‌مانده مینای دندان پس از دباندینگ براکت‌های متصل شده با سیستم کامپوزیت GC connect

1400/3/9 0:0

عنوان پایان نامه:بررسی استحکام برشی باند و میزان ادهزیو باقی‌مانده مینای دندان پس از دباندینگ براکت‌های متصل شده با سیستم کامپوزیت GC connect

دانشجو: ساناز صیادی

استاد راهنما: دکتر سحر حدادپور

استاد مشاور: دکتر رحیم طهماسبی


تاریخ بروز رسانی:   9 خرداد 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >