بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و مهارت های اخلاقی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 99-1398

1400/3/17 0:0

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و مهارت های اخلاقی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 99-1398 دانشجو: پرنیا بنایی

استاد راهنما: دکتر صدیقه خیراندیش

استاد مشاور: دکتر مرضیه محمودی

تاریخ دفاع:30مهر1399


تاریخ بروز رسانی:   17 خرداد 1400

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >