آیین نامه، دستورالعمل ها و فرم ها

1400/10/18 0:0

شستشوی دست

تجهیزات حفاظت فردی

فرایند مواجه شغلی

منشور حقوق بیمار

دستورالعمل کنترل عفونت در دندانپزشکی

 چک لیست کشوری درمانگاه دندانپزشکی عمومی

ابلاغ ترالی اورژانس دندانپزشکی

  1. پیوست1
  2. پیوست2
  3. پیوست3

کلمات کلیدی:
آیین.نامه     دستورالعمل     فرمها    

تاریخ بروز رسانی:   13 بهمن 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >