پایان نامه گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت
1

17 خرداد 1400
بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و مهارت های اخلاقی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 99-1398

 

29 بهمن 1399
بررسی آگاهی دندانپزشکان شهر بوشهر از علت ها و درمان های بوی بد دهان در سال 1397

 

25 بهمن 1399
بررسی رابطه سلامت دهان با اختلالات شناختی در سالمندان شهر بوشهر

 

29 مهر 1397
بررسی اپیدمیولوژیک ضایعات دهان و فک بیوپسی شده در بیمارستان ها و آزمایشگاه های پاتولوژی شهر بوشهر بین سال های 1385 تا 1395

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >