پایان نامه گروه ارتودانتیکس
1

15 بهمن 1397
بررسی آزمایشگاهی آلودگی میکروبی وسایل ارتودنسی قبل از استفاده در محیط دهان

 

24 مهر 1397
مقایسه درك زیبایی از موقعیت قدامی خلفی لب ها و چانه در نماي نیمرخ دانشجویان هنر، مردم عادي و دندانپزشکان عمومی شهر بوشهر در سال 97-1396

 

23 مهر 1397
بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره جلبک قرمزActinotrichia fragilis جمع آوری شده از سواحل بوشهر بر باکتری های ایجاد کننده پوسیدگی دندان

 

30 مهر 1396
بررسی تاثیر روش های استریل سازی گرم و سرد بر تغییرات نیرو و آزادسازی یون نیکل از فنرهای بسته نیکل تیتانیوم

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >