پایان نامه گروه بیماری های لثه (پریودنتیکس)
1

28 مهر 1397
تاثیر فلورزیس دندانی بر وضعیت پریودنتال افراد بالای 20 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان دیر در سال97-1396

 

24 مهر 1397
ارزیابی وضعیت رعایت بهداشت دهان و دندان در کودکان مبتلا به اوتیسم مراجعه کننده به مرکز اوتیسم سلامت اندیشه استان بوشهر در سال 97-1396

 

6 آبان 1396
ارزیابی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد بیماران دیابتی در رابطه با بیماری پریودنتال در شهر بوشهر در سال 95-1394

 

6 آبان 1396
ارزیابی سطح آگاهی،نگرش و عملکرد بیماران قلبی _عروقی در رابطه با وضعیت سلامت دهان در شهر بوشهر، در سال 96_1395

 

6 آبان 1396
بررسي سطح آگاهي و عملکرد زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي شهر بوشهر از وضعيت سلامت لثه در سال 96-1395

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >