پایان نامه گروه دندانپزشکی کودکان
1

23 امرداد 1400
بررسی سطح آگاهی دندان‌پزشکان عمومی از روش‌های پیشگیری از پوسیدگی (فلوراید‌تراپی و فیشور‌سیلانت) و کاربرد آن در کودکان در شهر بوشهر، سال 1400-1399

 

5 بهمن 1399
بررسی میزان رضایت شغلی کمک‌دندانپزشکان شهر بوشهر در سال 1398

 

22 دی 1399
بررسی ارتباط dmft و شاخص توده‌ی بدنی (BMI) در کودکان 5-3 ساله‌ی مراجعه کننده به کلینیک‌های دندانپزشکی شهر بوشهردر سال1398

 

29 مهر 1397
بررسی رابطه‌ی بین ترس و همکاری کودکان در هنگام انجام درمان‌های دندانپزشکی با سلامت عمومی والدین

 

24 مهر 1397
بررسی شاخصdmft در کودکان 6-2 ساله و ارتباط آن با میزان استرس و اضطراب و شاخص DMFT مادران آن‌ها در مراکز درمانی شهرستان بوشهر در سال 1396

 

6 آبان 1396
بررسی شاخص dmft در کودکان 5-2 ساله و ارتباط آن با مصرف آهن کمکی در مهدکودک های بوشهر در سال 96-1395

 

6 آبان 1396
بررسی شاخص DMFT در كودكان 12ساله شهر بوشهر در سال 1395

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >