پایان نامه گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت
1

16 شهريور 1400
بررسی آگاهی و عملکرد دندانپزشکان شهر بوشهر نسبت به رعایت اصول حفاظتی اشعه در سال 1400-1399

 

22 دی 1399
بررسی شیوع آنومالی پونتیکولوس پوستیکوس در رادیوگرافی لترال سفالومتری بیماران مراجعه کننده به یک مرکز رادیولوژی خصوصی در شهر بوشهر در سال98-1397

 

26 فروردين 1398
بررسی شیوع دایلاسریشن ریشه در بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی بوشهر در سال 96

 

24 مهر 1397
بررسی تغییرات کمی دانسیته استخوان اطراف ایمپلنت های دندانی به روش دیجیتال ساب ترکشن از زمان جایگذاری تا 6 ماه بعد از آن در شهر بوشهر درسال 97-1396

 

24 مهر 1397
مقایسه‌ی رادیوگرافی دیجیتال PSP و خودظهور در تعیین طول کارکرد کانال ریشه‌ی دندان

 

6 آبان 1396
بررسی الگوی نهفتگی دندان مولر سوم ماگزیلا و مندیبل در نمای پانورامیک و ارتباط آن با پوسیدگی های دیستالی دندان مولر دوم درمراجعه کنندگان به کلینیک دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بین سالهای1395-1392

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >