پایان نامه گروه پروتز های دندانی
1

17 خرداد 1400
مقایسه استحکام باند برشی سمان رزینی panavia F2 و سمان رزینیCalibra Universal در رستوریشن‌های زیرکونیا

 

5 اسفند 1399
بررسی اثر فرول روی تطابق مارجینال اندوکراون های کامپوزیتی غیرمستقیم(یک مطالعه آزمایشگاهی)

 

29 بهمن 1399
مقایسه دقت ابعادی کست‌های ساخته شده توسط قالب‌گیری به دو روش پوتی‌واش دومرحله‌ای و پوتی‌واش و Extra light سه‌مرحله‌ای

 

22 دی 1399
بررسی عملکرد کلینیکی یک ساله اندوکراون‌های خلفی در بیماران مراجعه‌کننده به دو متخصص پروتز در شهر بوشهر در سال 98

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >