معرفی بحش ترمیمی

1397/7/23 0:0

 

دندانپزشکی ترمیمی

 

 ترمیم و زیبایی یکی از شاخه های تخصصی علم دندانپزشکی است که در چند سال گذشته بیشترین میزان تغییرات را داشته است. دندانپزشکی ترمیم علم و هنر تشخیص و درمان آسیب هایی است که نیاز به ترمیم کامل سطوح پوشاننده ی دندان ندارند. در علم ترمیمی شکل، عملکرد، زیبایی و ویژگی فیزیولوژیک دندان حفظ و همه ی این موارد موجب افزایش رفاه و سلامت عمومی بیمار می شود.

 

 بخش ترمیمی در دانشکده ی دندانپزشکی نقش بسیار مهمی در آموزش مراحل ابتدائی درمان دندانپزشکی به دانشجویان دارد و نیز آن ها را در آموختن مهارتهای کامل علم دندانپزشکی یاری می کند.  به عبارتی دیگر هم در آموزش مراحل ابتدائی  و هم در مراحل نهایی همچون زیبایی همچون زیبایی دندان ها و جایگزینی آن ها در آموزش دانشجویان نقش رشته و علم ترمیمی و زیبایی انکار ناپذیر است.

کلمات کلیدی:
معرفی     بخش     ترمیمی    

تاریخ بروز رسانی:   19 آبان 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >