برنامه استراتژیک پژوهشی

1399/12/11 0:0

رسالت (Mission):

مشارکت  در  توسعه  و  بهبود  سلامت  دهان  و  دندان، ارتقاء  موقعیت  علمی  دانشگاه علوم پزشکی در حیطه دندانپزشکی در عرصه های ملی و بین المللی از طریق ایجاد بستر و فضای مناسب برای محققین جهت انجام  تحقیقات  بنیادی  و  کاربردی  و  برقراری  ارتباط  فعال  با  سیاستگذاران  و  متولیان  پژوهش  و فناوری کشور، رسالت  معاونت پژوهش دندانپزشکی در سالهای آتی خواهد بود.

چشم انداز:

 معاونت پژوهش دانشکده دندانپزشکی بوشهر  مصمم  است  با  گسترش  فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی خود در زمینه های مختلف دندانپزشکی، به یك مرکز تحقیقات تخصصی ومعتبر علمی در کشور، سطح منطقه و بین المللی با ویژگیهای ذیل تبدیل شود:

·        شناخته شده به عنوان یك مرکز پیشگام در تولید مرزهای جدید دانش علوم دندانپزشکی

·        پاسخگو به نیازهای اساسی پژوهش در زمینه دندانپزشکی

·        یکی از مراکز معتبر از نظر تولید دانش نوین دندانپزشکی و ارائه خدمات پژوهشی

·        راهبری خطی مشیها و برنامه ریزی های کلان مشکلات دندانپزشکی

·        یکی از مراکز جذب و حمایت  از مبتکران و نو اندیشان عرصه پژوهش های نوین کاربردی

·        تامین کننده منابع در امر پژوهش، توانمند سازی پژوهشگران، ایجاد بستر جهت هماهنگی و همکاری های علمی و تحقیقاتی با سایر مراکز تحقیقاتی معتبر

اهداف:

·        استفاده از دانش روز در زمینه تحقیقات دندانپزشکی و بیماری های دهان و دندان

·        انجام پژوهش های بنیادی و بالینی در زمینه علوم مختلف دندانپزشکی و بیماری های دهان و دندان به منظور پاسخ گویی به نیازهای بهداشتی و درمانی کشور

·        تربیت نیروی انسانی در زمینه پژوهشی

·        ترغیب، تشویق و بکارگیری دانش و تجربه اندیشمندان و دانش پژوهان

·        کوشش جهت همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی کشور در خصوص طرح های تحقیقاتی

·        کوشش جهت همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشور ها و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

ارزش ها:

·        رعایت کامل اصول اخلاق در پژوهش

·        احترام و حفظ کرامت انسانی

·        حمایتو پشتیبانی از حقوق مادی و معنوی پژوهشگران

·        رعایت عدالت در فرصت های پژوهشی بر اساس نیازسنجی اولویت ها

·        توجه به قوانین و مقررات کشوری در تمام مراحل پژوهش

·        گام برداشتن در راستای نیل به چشم انداز 20 ساله کشور (ایران 1404)

استراتژی ها:

استراتژی 1: تعیین خط مشی و سیاستگذاری پژوهشی با تکیه بر نظرات متخصصین و صاحب نظران

هدف کلی: تشکیل کمیته (شورا) پژوهش در دندانپزشکی

استراتژی 2: توسعه و تقویت توانمندی پژوهشگران

اهداف کلی:

·        برگزاری جلسات منظم با هدف تقویت بنیه علمی پژوهشگران و آگاهی از جدیدترین دستاوردهای علمی

·        برگزاری کارگاه‌های روش تحقیق مقدماتی و پیشرفته به صورت سالیانه تا سال 1404

·        ایجاد تعامل با دانشجویان، دستیاران و پژوهشگران و ترغیب آنها به مشارکت و انجام طرحهای پژوهشی

·        برگزاری همایش‌های ملی  به منظور توانمندسازی پژوهشگران

استراتژی 3: تقویت نظام ارائه نتایج تحقیقات

اهداف کلی:

·        توانمندسازی دانشجویان و اساتید با مهارتهای مقاله نویسی

·        بهینه سازی فرآیند مقاله نویسی

·        بهینه سازی فرآیند تصویب و اجرا حداقل 10طرح تحقیقاتی تا پایان هر سال و افزایش 20درصدی آن

 

برنامه عملیاتی:

·        تشکیل جلسه معاونت پژوهشی با ریاست و معاون آموزشی دندانپزشکی جهت انتخاب  اعضای شورای پژوهشی

·        اعلام اعضای انتخاب شده به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

·        هماهنگی تشکیل جلسات شورای پژوهشی

·        ارسال ایمیل به اعضای شورای پژوهشی با هدف طرح مسائل روز علمی و آگاهی و هم اندیشی و هم آموزی در جهت تقویت بنیه علمی پژوهشگران

·        ارسال مصوبات، نظرات و ایده ها در طی جلسه و ارسال صورت جلسه به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

·        مکاتبه با مرکز استعدادهای درخشان مبنی بر درخواست برگزاری کارگاه و پیگیری دریافت مجوز برگزاری

·        هماهنگی با مدرسین

·        ارسال دعوتنامه برای مدعوین

·        ارسال گزارش برگزاری کارگاه به معاونت تحقیقات و فناوری

·        گفتگو با دانشجویان و دستیاران و پژوهشگران در زمینه حمایت مادی و معنوی آنها توسط مرکز

·        مکاتبه با معاونت مبنی بر درخواست برگزاری همایش های ملی

·        هماهنگی با سخنرانان

·        ارسال دعوت نامه برای مدعوین

·        ارسال گزارش برگزاری همایش به معاونت تحقیقات و فناوری

·        اعلام وضعیت پژوهشی و تعداد مقالات چاپ شده هر یك از اعضای شورا در جلسه شورا و تدوین راهبردهایی جهت ارتقای وضعیت پژوهشی اعضای شورا

·        ترغیب اعضای شورا جهت افزایش تعدادمقالات(کمك در پروپوزال نویسی و searchمقالات اورجینال مرتبط با طرح و ترجمه مقالات فارسی به انگلیسی و...)

 

 


تاریخ بروز رسانی:   11 اسفند 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >