ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.جمعيت و تنظيم خانواده-دندانپزشكي

نوع درس: عمومی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس دکتر نیلوفر معتمد 24/68 kB دانلود
2 برنامه زمانبندي دکتر نیلوفر معتمد 21/58 kB دانلود
3 كليات جمعيت شناسي دکتر نیلوفر معتمد 293/52 kB دانلود
4 سرشماري 90 دکتر نیلوفر معتمد 2/28 MB دانلود
5 شاخصهاي جمعيتي دکتر نیلوفر معتمد 186/50 kB دانلود
6 تئوريها و انديشه هاي جمعيتي دکتر نیلوفر معتمد 48/66 kB دانلود
7 تغييرات جمعيت جهان و ايران دکتر نیلوفر معتمد 356/53 kB دانلود
8 گذار جمعيتي دکتر نیلوفر معتمد 698/00 kB دانلود
9 تاثير جمعيت بر توسعه دکتر نیلوفر معتمد 124/76 kB دانلود
10 سياستهاي جمعيتي 1 دکتر نیلوفر معتمد 140/00 kB دانلود
11 سياستهاي جمعيتي 2 دکتر نیلوفر معتمد 140/50 kB دانلود
12 سياستهاي جمعيتي 3 دکتر نیلوفر معتمد 298/50 kB دانلود
13 آمپولهاي تركيبي پيشگيري از بارداري دکتر نیلوفر معتمد 340/50 kB دانلود
14 DMPA و روش اورژانس پيشگيري از بارداري دکتر نیلوفر معتمد 340/50 kB دانلود
15 قرصهاي تركيبي و شيردهي پيشگيري از بارداري دکتر نیلوفر معتمد 745/50 kB دانلود
16 دستورالعمل كشوري روشهاي پيشگيري از بارداري دکتر نیلوفر معتمد 20/14 MB دانلود
17 كاندوم و IUD دکتر نیلوفر معتمد 296/50 kB دانلود
18 توبكتومي و وازكتومي دکتر نیلوفر معتمد 708/00 kB دانلود
1
      
< >